Sovjetska zgodovinska enciklopedija

Villa Giusti premirje

Villa Giusti premirje - to je ... Kaj je Villa Giusti premirje?

premirje med Avstro-Ogrsko in državami antante, sklenjen 3. november 1918 v Villa Giusti (vila Giusti, v bližini Padove). To je bil rezultat pogajanj, ki so se začela 29. oktobra. delegacije Avstro-Ogrske in Italije ter pomenile predajo Avstro-Ogrske v prvi svetovni vojni. Avstrija-Madžarska je po pogojih premirja očistila vsa območja, ki jih je ulovila, da bi vojsko zmanjšali na 20 divizij, da bi zagotovili svoje ozemlje. za prehod zavezniških vojakov itd. Pritožba je pospešila predajo Nemčije. LIT. : Segato L., L'Italia nella guerra mondiale, t. 1-2, Mil. , 1927, str. 342-343.

Sovjetska zgodovinska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.