VARYAZHSKY je ... Kaj je VARYAZHSKY?
VARYAZHSKY
VARYAZHSKY, the-th, -th. 1 . glej Varangiane. 2 . V zvezi z varangovci (1 vrednost), v svoje vojaške akcije, službe v ruskih kneževskih odredih. Varangijski gostje (trgovci). Varangsko morje (starodavno ime Baltskega morja).

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.