Variabilnost - Kaj je to ... Variabilnost?
VARIABLE
VARIABLE, -Th, -th; -ven, -ven. V jezikoslovju: predstavljen z več možnostmi, sestavljenimi iz možnosti. Variacijske povezave. | samostalnik. variabilnost in žene. V. poudarja (na primer skuto in skuto).

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.