Varenychna - it ... Kaj Varenychna?
Varenichnyj
VARENCES, -ov, ed. -IR, -a, m. Vrsta malih slaščic beskvasnih testa polnjene s skuto, jagode, upotr. v kuhani obliki.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.