VANLANG je ... Kaj je VANLANG?

združitev plemena lakvety (prednikov vietnamskih) v Terrju. center. deli moderne. Sev. Vietnam. Bilo je 4-1. Nadstropje. 3 stoletja. BC. e. Družina Hung je bila na oblasti, od katerih so prišli vsi znani vladarji (kombiji). Prebivalstvo V. se je ukvarjalo z gojenjem in ribolovom namakalnih plugov. Metalurgija bronaste je dosegla visoko raven razvoja. Lastnina je bila daleč. stratifikacija, izstopala plemenska vojska. zgornji (lakchyongi) se je moč vonga izoblikoval. V 3. stoletju. BC. e. V. vse bolj pridobiva značilnosti države. V 2. četrtletju. 3 v. BC. e. s svojo ženo Kin Zionge V. vodil vojno s sosednjim plemenom Tave in bil premagan. Leta 257 pr. e. V. je postal član države Aulak. LIT. : Deopik D ... V., Nastanek države v Vietnamu, "SV", 1958, št. 4; Maspero H., Le royaume de Van-Lang, "Bull. École franç d'Extrême-Orient", 1918, t. 18, (Ne) 3. DV Deopik. Moskva.

Sovjetska zgodovinska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.