Pojasnilni slovar Ozhegova

Vatinovy ​​

Vatinovy ​​- to ... Kaj vatinovy?
vatinovy ​​
prevleka, -a, m izolirane gradivo -. Pletenine s tanko plastjo flisa ali bombaža ali zaščiten žico na gazi mesh. Plast na batting.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.