VAHLAK - to ... Kaj VAHLAK?
VAHLAK
VAHLAK, -a mož. (dec.). Nespretni, neroden in slabo vzrejen človek. | žene. Vakhlachka , in. | adj. vahlatsky , -s, -s.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.