VACANCY je ... Kaj je VACANCY?
VACANCY
VACANCY, in ženske. Položaj prostega mesta. Odprt v.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.