ULTRASMATURE je ... Kaj je zdravljenje?
TURNIR
UZKOPLECHY, -Th, -ie; -kom. Z ozkimi rameni. Ozka ramena številka.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.