TURSKA PISARNA ... Kakšna je turška čarter?

sestava srbske knjige, ki jo je sultan obkrožil v obliki Hutt-I-šerifa. 1838. Uvedena namesto knjige, ki je bila ukinjena leta 1835. Milošem Obrenovićhem prvi srbski. (glej Sretensky listino). Po T. , sklic skupščine ni bil predviden, kneževa oblast je bila omejena na Svet, ki je imel široka pooblastila in je bil odgovoren za sultana. T. u. do neke mere odredil državo. pravnih odnosov v državi, določil številne družbeno-gospodarske. in polit. osvajanja nat. -Oprostite. Srbski boj. ljudje (uničenje spahiyskogo lastništva, prepoved obnoviti maščevanja. odnosi, razglasitev svobodne trgovine in pravico vsakega državljana, da prosto razpolaga s svojim premoženjem, in drugi.). Podelitev širših pristojnosti Svetu je olajšala njegovo preoblikovanje v oligarhično. telo, ki je odražalo interese velikih zemelj. lastniki in birokratski vrhovi. T. u. (čeprav s pomembnimi spremembami) do leta 1869. Publikacije. : Prodanovi, J.M., Statut razvoja in Statut Borbe v Srbiji, Beograd, (1936), str. 85-95.

Sovjetska zgodovinska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.