TUNIP - to ... Kaj TUNIP?

starodavno mesto v Siriji, ki je znana za pristajanje tam v 2. tisočletju. Pr. E. (Ker besedil iz arhiva Mari in Alalakh). Tako pridobljen 1- .... 15. nadstropje BC T. je bil odpuščen in pokorni Npr Faraon Thutmoses III; ..... od 1. nadstropje 14 pred našim štetjem (Hett od kralja Suppiluliuma I.) za prevlado nad T .., je v vplivnem kneževine Amurru, dolg boj med njimi so bili Hetiti in Egipčani sveti: Wiseman D., tablete Alalach, L., 1953; Götze A., boj za prevlado Sirije, CAMB, 1965 ... (SAN, FASC 37.)

Sovjetska enciklopedija zgodovine - Moskva: .. Sovjetska enciklopedija, ed EM Žukov .. 1973-1982.