Totalitarizem ... Kaj je totalitarizem?
totalitarizem
totalitarni, th, th; -rene, -na (biblioteka). Na podlagi popolne dominacije države nad vsemi vidiki družbe, nasilja, uničevanja demokratičnih svoboščin in individualnih pravic. Način T. Totalitarna država.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.