Pojasnilni slovar Ozhegova

, Da se oblikuje

, Da se oblikuje ... Kaj naj oblikuje?
Oblikovati
V obrazec (SJA) Glejte za oblikovanje, -s.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.