Geološka enciklopedija

LASTNI PREGLED

HAS ZAKON JE ... Kakšna je pravna ureditev?
1840 - eden od osnovnih zakonov Termokemija, ki odražajo prvi zakon termodinamike. Običajno je formuliran v obliki klavzule, da je energetski učinek vsake reakcije odvisen samo od začetnega in končnega stanja sistema, vendar ni odvisen od poti, skozi katero poteka proces.

Geološki slovar: v 2 zvezkih. - M .: Nedra. Uredil KN Paffengolts in drugi. 1978.