Geološka enciklopedija

Zakon o predenju

Zakon o predenju je ... Kaj je predenje?
- Dva. koalescenca na pl. najbližje pakiranje ionov: dve. o. ^ (111), dv. šiv (111). Značilen za dva. spinel in veliko kocke. m-lov.

Geološki slovar: v 2 zvezkih. - M .: Nedra. Uredil KN Paffengolts in drugi. 1978.