Geološka enciklopedija

ZAKON BRUSTAJA

PRAVILO O BROWSERU JE ... Kakšen je zakon BRUSSIJE?
- v kristalni optiki je razmerje tgj = n, kjer je n - pok. prel. in j je kot naklona, ​​pri katerem je gred popolnoma polariziran (tako imenovani polarizacijski kot).

Geološki slovar: v 2 zvezkih. - M .: Nedra. Uredil KN