Geološka enciklopedija

PRAVILO DARCYJA

ZAKON O DARCY JE ... Kakšen je ZAKON DARCY?
- pravo toka tekočine v porozni snovi, ki izraža linearno odvisnost stopnje filtracije tlačnega gradienta V je = K i , kjer V - stopnja filtracije, K - faktor. I - gradient tlaka.

Geološki slovar: v 2 zvezkih. - M .: Nedra. U