SURROUND je ... Kaj je SURROUND?
SURROUND
SURROUND, -Da, mož. Mrtvi valovi morja. Oceanska vas. Hrup surfa. | adj. Surfacing , th, th. Val valja.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.