Samomor je ... Kaj je samomor?
samouničujoči samomor
samouničujoči, th, th; -Ja, tvoja.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.