Za pošiljanje je ... Kaj pošilja?
pošlji
POŠLJITE glej pošiljanje.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.