Rezerve - ta rezerva ... Kaj?
Reserve
, ena najstarejših oblik varstva naravnih objektov v tujini. Bile organizirane Prve rezerve v Evropi v Avstriji-Ogrski leta 1838 . (a Heun vode Zhofinsky pragozd) V Rusiji so organizirane kot rezerve in rezerve (izraz "rezerva" se uporablja kot sopomenko)

geografija Modern prikazano enciklopedija -... M ....: Rosman uredil prof AP Gorkina 2006.

-