Reklamacija je ... Kaj je reklamacija?
Reklamacija
ADVERTISING, I, u. (poseben). Zahteva po slabi kakovosti blaga s škodnimi zahtevki. Če želite vložiti pritožbo.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.