ČETRTLETJE je ... Kaj je ČETRTLETJE?
[German. quartär] - ex. sin. kvartarni sistem, kvaternarno obdobje.

Geološki slovar: v 2 zvezkih. - M .: Nedra. Uredil KN Paffengolts in drugi. 1978.