PUNCH - to ... Kaj PUNCH?
PUNCH
PUNCH, -a mož. Pijte Roma vskipyachonnogo s sladkorjem, vodo, sadne arome, sok. | adj. punshevy , -s, -s.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.