Professorial - to je ... Kaj je profesor?
profesorstvo
PROFESOR, -a, pl. -a, -o, m. Višja akademska stopnja učitelja visokošolskega zavoda ali raziskovalnega uslužbenca raziskovalnega inštituta, kot tudi oseba, ki ima ta naziv.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.