PORSE je ... Kaj je PORTION?
PORTH
PORTION in HVALA , prislov. Enako kot včasih. P. ne more biti enostavno.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.