Moderacija je ... Kaj je zmernost?
Moderacija
Zmerna, th, th, th; -en.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.