METADAYKA je ... Kaj je METADAYKA?
- glej Dyke.

Geološki slovar: v 2 zvezkih. - M .: Nedra. Uredil KN Paffengolts in drugi. 1978.