Geološka enciklopedija

Parametri grafična kartica geofizikalni

Grafične kartice geofizikalni parametri - it ... Kaj grafične kartice geofizikalni parametri?
- Točkovanje kartica geofiz. Študije na geologije, ki so na območju načrta (redko na geol. Podlagi) izrisani geofiz. profili (v obliki linij ali sistemov za opazovanje točk) in grafi obravnavanega parametra do teh profilov. Takšne karte so pogosteje zbran