LOKACIJA
- kompleks določenih območij enega ali več biotopov, ki jih zasedajo predstavniki vrste, ki tam ugotovijo pogoje, potrebne za njihov obstoj skozi ves življenjski cikel. Pogosto je ta izraz zmeden z izrazom "biotop" ("postaja"). Vendar pa je treba slednje