Geološka enciklopedija

ZAKON ZGODOVINE

ZAKON ZADJE JE ... Kakšen je zakon WEEE?
- sin. izraz zakon pasov.

Geološki slovar: v 2 zvezkih. - M .: Nedra. Uredil KN Paffengolts in drugi. 1978.