V povezavi z - to ... Kaj je v zvezi z?
V povezavi z
KOMUNIKACIJO, -in o komunikaciji, komunikaciji in komunikaciji, f.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.