VAGNARY je ... Kaj je VLTIGUOUS?
HULL-FITTING
HIDRAULIČNI, -ti, -th; -en, -zhna (zastarelo in ironično). Polno dostojanstva in dostojanstva, prijetnega pomena. V. pogled. | samostalnik. Nemogoče in žene.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.