Varstvo narave - to ... Kaj je sredina?
Okoljevarstvo
smeri v geografiji, v bližini geografski determinizem , vendar vsebuje veliko elementov posibilizma . V delih E. Enostavno, R. Smith in g Tylor vsebuje splošne določbe in številne konkretne primere v podporo trditve o odločilnem vplivu naravnih razmer na geografske delitve dela med državami in regijami. Na podlagi konceptov Ratzel, E. Enostavno upravičena neposredno odvisnost razvoja družbe na naravne razmere na podlagi zgodovinskega razvoja regij v ZDA in državah Sredozemlja. Posebna smer sredina najbližja determinizmu E. Huntington zasedena, napredne koncept neposredne odvisnosti od razvitosti države na podnebne dejavnike (teorija o klimatski optimum), ki je določen za prednostni razvoj držav v zmernem pasu in "naravnih" zaostalih ljudstev druge podnebne cone. Z navideznim konceptov divisiveness Okoljevarstvo v delih njegovih podpornikov vsebuje dragoceno gradivo o interakciji človekovih dejavnosti z naravnimi dejavniki, vključno z prostor (npr., Sončna aktivnost) in vloge podnebnih sprememb v zgodovini človeštva.

Geografija. Sodobna ilustrirana enciklopedija.- M .: Rosmen. Uredil prof. A.P. Gorkina. 2006.


.