Rob - to je ... Kaj je rob?
rebra
REBRO, -a, pl. rebra, rebra, rebra, prim.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.