CHECK je ... Kakšen je CHECK?

(checa), Pedro (1910-1942) - številka španskega delovnega gibanja. Po poklicu je tehnik-graditelj. Chl. Komunistična partija od leta 1930. Od leta 1932 - član. Centralni odbor, od leta 1935 - član. Politburo in sekretar komunistične partije za org. vprašanja. Ch. - eden od organizatorjev junaka. boj isp. ljudje proti fašističnim upornikom in italo-kalčkom. intervencionisti leta 1936-39. Po padcu republike (1939) je izselil v Francijo, nato pa v Mehiko. Je bil eden od organizatorjev. izseljevanje v Lat. Amerika.

Sovjetska zgodovinska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.