KARPOIDEI - to ... Kaj KARPOIDEI?
(carpoidea) [καρπσς (κarpos) - sadež] - razred stari primitivni iglokožci s sploščenim, dvostransko simetrično lupine, kratke, stole navzdol steblo. Cf. Cambrian - zgodnji Devon.

Geološki slovar: v 2 zvezkih. - M .: Nedra. Uredil KN Paffengolts in drugi. 1978.