BELISHOVA je ... Kaj je BELISHOVA?

(belishova), Leary (str.14 X. 1926) - alb. polit. aktivist. Hči kmečkega srednjega kmeta. Učila se je pedagoško. Šola v Tirani, diplomirala (1954) iz Visoke ekonomske šole v Centralnem komiteju CPSU v Moskvi. Od 15. leta dalje je sodelovala pri delu podzemnega komunista. skupine mladih. Med nat. -Oprostite. Vojna 1939-44 je aktivno sodelovala v boju proti Italiji. in klice. okupatorji in njihovi sostorilci. Leta 1943 se je pridružila komunistu. partija Albanije (CPA, od leta 1948 Albian Labour Party - APT). Leta 1944 je bil B. izvoljen za kandidaturo za članstvo. Centralni odbor CPA, leta 1948 - član. Politburo in sekretar Centralnega komiteja APT. Do leta 1948 je delala na vodilnih položajih v mladinskih org-cije (tajnik komunističnega unije. Mladine v 1945-48, preden. Pogradov Unije. Mladi v 1946-48). Leta 1950-60 B. - član. Predsedstvo Narodne stranke. srečanje. V septembru 1960 zaradi nesoglasja z anti-Leninistično, razkolsko vodstvo APT B. je bil umaknjen iz Politburo CK in izseljen iz članov CK APT. Oktobra. 1960 se je umaknil iz predsedstva ljudskega komisariata. srečanje. Marca 1961 je bila odvzeta mandat poslanca.

Sovjetska zgodovinska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.