Geografska enciklopedija

žIvilsko-predelovalni kompleks

Agro-industrijski kompleks - je ... Kaj je kmetijsko-industrijski kompleks?
agrarne industrijski kompleks
(kmetijstvo, kmetijskih dejavnosti), je več sektorjev (podjetja) nacionalnega gospodarstva, katerih dejavnosti so usmerjene v zadovoljevanje potreb prebivalstva v živilskih proizvodov in drugih proizvodov, proizvedenih iz kmetijskih surovin. Kot del AIC obstajajo štirje sektorji: proizvodnja strojev in opreme za kmetijstvo, živilsko in lahko industrijo; kapitalska gradnja; neposredno kmetijstvo; nabavo, skladiščenje, predelavo in izvoz izdelkov potrošniku.


Agrofirma "Bela hiša". Moskovska regija

Geografija. Sodobna ilustrirana enciklopedija. - M .: Rosmen. Uredil prof. A.P. Gorkina. 2006.


.